Kontakt

Styrelseledamöter 2021-2022

Christopher Holmerin, ordförande, maila Christopher

Bo Fridstrand, ledamot, maila Bo

Helena Silfverhielm, ledamot, maila Helena

Kent Andtfolk, ledamot, maila Kent

 

Suppleant

Lemouré Jaqueline

 

Fastighetstekniska frågor och felanmälan

Vid larm avloppstank: 076-3401434

Fridstrand Bo, tel: 076-3401434