Mäklarinfo

Information till dig som är mäklare och förmedlar bostadsrätter inom bostadsrättsföreningen Ripan 4.

Stadgar

Trivselregler

Vanliga frågor

Föreningen

När bildades denna äkta bostadsrättsföreningen?

1990

När förvärvades fastigheten?

1993

Antal medlemmar i föreningen?

32

Accepteras köpare som har för avsikt att använda lägenheten för övernattningsändamål?

Nej.

Godkänns juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål?

Nej

Accepteras delat ägande, ex. mor/far delar ägandet av bostadsrätten med dotter/son?

Ja

Ny innergård 2008. Gemensam terrass byggd på gården 2020.

Ny fjärrvärmecentral 2008

Har fönster renoverats? Om ja, vilket år?

2019

Har trapphusen renoverats? Om ja vilket år?

2018

Har hissen renoverats? Om ja, vilket år?

2006

Har tvättstugan renoverats? Om ja, vilket år?

2013

Övriga renoveringa?

Målning plåttak 2018.

När utfördes OVK-besiktning? Datum?

2019

När gjordes energideklaration? Datum?

2021

Har el-stigarna i fastigheten bytts? Om ja, vilket år?

2006/07

Finns 3-fas el indraget i fastigheten?

Ja

Har fasaden renoverats? Om ja, vilket år?

2007

Är VA-stammar bytta i fastigheten?

Ja, till 95% bland bostadsrätterna (mellan olika år). 2020 byttes alla stammar i källarplanet. (En övergripande besiktning av hela huset är inledd 2021 för att se aktuell status av hela huset)

I förekommande fall, har eldstad/eldstäder provtryckts i denna fastighet samt brandskyddskontroll utförts? 

Ja 2019

Vad för typ av köksfläkt kan man ha i lägenheten?

Endast kolfilterfläkt

OVK samt sotning av rökgångar

 

 

Gemensamma utrymmen

Tvättstuga, torktumlare, uteplats, cykelstall samt soprum. Barnvagsrum finns ej. Barnvagnar förvaras i respektive lägenhet.

 

 

Övrigt

Vart skickas ansökan om medlemskap för en köpare?

BRF Ripan 4 Brevlåda 114 41 Stockholm

 

Finns det en ekonomsik förvaltare? Om ja, namn och telefonnummer.

Egen förvaltning

 

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, Vatten, Kabel-tv (grundutbud), bredband samt källarförråd.

Uppdaterad 2021-12-17

 

Radonmätning

Gjordes år 2021. Inga hälsovådliga radonhalter uppmättes.