Mäklarinfo

Information till dig som är mäklare och förmedlar bostadsrätter inom bostadsrättsföreningen Ripan 4.

 

Vanliga frågor

Föreningen

När bildades denna äkta bostadsrättsföreningen?

1990

När förvärvades fastigheten?

1993

Antal medlemmar i föreningen?

32

Accepteras köpare som har för avsikt att använda lägenheten för övernattningsändamål?

Nej.

Godkänns juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål?

Nej

Accepteras delat ägande, ex. mor/far delar ägandet av bostadsrätten med dotter/son?

Ja

Ny innergård 2008

Ny fjärrvärmecentral 2008

Har fönster renoverats? Om ja, vilket år?

2007 samt målning

Har trapphusen renoverats? Om ja vilket år?

1999

Har hissen renoverats? Om ja, vilket år?

2006

Har tvättstugan renoverats? Om ja, vilket år?

2013

Övriga renoveringa?

Målning plåttak 2013. Uppfräschning planeras för 2014-2015.

När utfördes OVK-besiktning? Datum?

2009 nästa 2015

När gjordes energideklaration? Datum?

2009

Har el-stigarna i fastigheten bytts? Om ja, vilket år?

2006/07

Finns 3-fas el indraget i fastigheten?

Ja

Har fasaden renoverats? Om ja, vilket år?

2007

Är VA-stammar bytta i fastigheten?

Ja, till 95%.

I förekommande fall, har eldstad/eldstäder provtryckts i denna fastighet samt brandskyddskontroll utförts? 

Ja 2010

Vad för typ av köksfläkt kan man ha i lägenheten?

Endast kolfilterfläkt

2018

Målning och renovering av samtliga fönster i fastigheten.

2019

OVK samt sotning av rökgångar

 

 

Gemensamma utrymmen

 Tvättstuga, torktumlare, uteplats, cykelstall samt soprum.

 

 

Övrigt

Vart skickas ansökan om medlemskap för en köpare?

BRF Ripan 4 Brevlåda 114 41 Stockholm

Finns det en ekonomsik förvaltare? Om ja, namn och telefonnummer.

Egen förvaltning

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, Vatten, Kabel-tv (grundutbud), bredband samt källarförråd.

Uppdaterad 2019-04-03

 

Radonmätning

Gjordes år 2009. Inga hälsovådliga radonhalter uppmättes.