Mäklarinfo

Information till dig som är mäklare och förmedlar bostadsrätter inom bostadsrättsföreningen Ripan 4.

Stadgar

Trivselregler

 

Vanliga frågor

Föreningen

När bildades denna äkta bostadsrättsföreningen?

1990

När förvärvades fastigheten?

1993

Antal medlemmar (juridiska enheter) i föreningen?

32

Accepteras köpare som har för avsikt att använda lägenheten för övernattningsändamål?

Nej.

Godkänns juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål?

Nej

Accepteras delat ägande, ex. mor/far delar ägandet av bostadsrätten med dotter/son?

Ja

När utfördes OVK-besiktning? Datum?

2019

När gjordes energideklaration? Datum?

2021 (Energiklass D)

Har el-stigarna i fastigheten bytts? Om ja, vilket år?

2006/07

Finns 3-fas el indraget i fastigheten?

Ja

I förekommande fall, har eldstad/eldstäder provtryckts i denna fastighet samt brandskyddskontroll utförts? 

Ja 2019

Vad för typ av köksfläkt kan man ha i lägenheten?

Endast kolfilterfläkt

Finns barnvagnsrum?

Barnvagsrum finns ej. Barnvagnar förvaras i respektive lägenhet.

När genomfördes en radonmätning?

Gjordes år 2021. Inga hälsovådliga radonhalter uppmättes.

 

Urförda renoveringar / projekt

  • Ersatt tidigare transportband i soprummet med en hiss för soporna ut till gatan. 2022.
  • Nytt säkerhetssystem med låsblippar installerat 2021.
  • Gemensam pergola/terrass byggd på innergården 2020.
  • Fönsterrenovering, samtliga fönster. 2019.
  • Trapphusrenovering (målat väggar, tak och dörrar samt installerat ny belysning). 2018.
  • Yttertaket (plåttak) målades 2018.
  • Tvättstugan. Väggar målades och nya tvättmaskiner och torktumlare installerades. 2013.
  • Installerat ny fjärrvärmecentral 2008.
  • Fasaderenovering 2007.
  • Hissrenovering. 2006.

 

Kommande renoveringar / projekt

Är VA-stammar bytta i fastigheten?

Delvis. En majoritet av bostadsrätterna har bytt stammar genom årens lopp medan de av föreningen ägda stammarna (de stående) inte är utbytta i samma utsträckning. 2020 byttes föreningens ägda stammar i källarplanet.

En övergripande analys av hela husets stammar genomfördes under 2021/2022 tillsammans med byggbolag och Fastighetsägarna, vilken utmynnade i rekomendationen att genomföra ett klassiskt stambyte i hela fastigheten. På extrastämman den 25 april 2022 röstade medelmmarna ja till att genomföra ett stambyte. Bygstart för detta blir den 22 augusti 2022. Stambytet kommer pågå till den 18 november.

 

Gemensamma utrymmen

Tvättstuga med torktumlare, uteplats med pergola, cykelstall samt soprum.

 

Övrigt

Förvaltning

Finns det en ekonomsik förvaltare? Om ja, namn och telefonnummer.

Egen förvaltning

 

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, vatten, kabel-tv (grundutbud), bredband samt källarförråd.

 

Vart skickas ansökan om medlemskap för en köpare?

BRF Ripan 4 Brevlådan nb, 114 41 Stockholm

 

För övriga frågor, kontakta ordförande för Brf Ripan 4

 

Uppdaterad 2022-04-29