Årsstämma

Årsstämman 2020

I rådande Corona-kris följer vi Fastighetsägarnas råd att ha en så kallad "poströstning" i stället för ett traditionellt möte för att undvika onödig folksamling.

Fastighetsägarna skriver:

"Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag i syfte att underlätta för bolag och föreningar att hålla föreningsstämmor. De tillfälliga reglerna gäller från 15 april till 31 december 2020 och innebär bland annat att styrelsen i en bostadsrättsförening inför en stämma kan besluta att andra än de som nämns i stadgarna för bostadsrättsföreningen kan vara ombud vid stämman. De nya reglerna innebär också att styrelsen för bostadsrättsföreningen kan besluta att det ska vara möjligt att poströsta inför stämman.

Detta formulär används för poströstning i en bostadsrättsförening om styrelsen i föreningen i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att medlemmarna får poströsta. Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges i kallelsen, publiceras på föreningens webbplats eller förmedlas till medlemmarna på annat sätt, senast en vecka innan stämman, om förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för föreningen."

 

Här finner du protokollet från stämman

Protokoll

 

Här finner du kallelsen till årsstämman som vi även delar ut postalt

Kallelse

 

Här finner du mallen för poströstning som vi även delar ut postalt

Mall poströstning

 

Här finner du mallen för ombud som vi även delar ut postalt

Mall ombud

 

Här finner du uppdaterad text till ny skrivelse i trivselreglerna

Uppdaterad text om rökning och grillning

 

För dig som söker årets "årsredovisning" finns denna under fliken "Årsredovisning". Budgeten för 2020 finns på "Medlemssidan". Även dessa delas ut postalt till alla medlemmar.