Bostadsrättsföreningen Ripan 4

Fasad

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Ripan 4

 

Vi bor och trivs i en förening på Östermalm i Stockholm med närhet till centrum och grönområde. Vår målsättning är "En sund ekonomi i en sund kropp". Med detta menar vi, att vi ska ha låga avgifter - utan att göra avkall på kvaliteten i vårt boende. Det uppnår vi genom engagerade medlemmar och en noggrann styrelse.

Fakta:

Tomten nr 4 i kv Ripan Artillerigatan 81/ Valhallavägen 134 bebyggdes åren 1922-1923 efter ritningar av arkitekten Björn Hedvall i stram klassisistisk stil. Byggmästare var Byggnadsfirman  Gumpel&Bengtsson. 

I Stadsmuseets byggnadsklassificering i fyra kategorier tillhör byggnaden kategori 2, betecknad med grön färg, som innebär ”Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. I hörnhuset finns välbevarade trapphus med en djärv och ovanlig dekor från 1923-24 målat av konstnärinnan och grafikern Rangnhild Nordensten. 

Vindsvåningar inreddes år 1987.

Bostadsrättsföreningen Ripan 4 grundades 1993-07-01 genom att Andelsföreningen Ripan 4 ombildades till bostadsrättsförening.

Fastigheten består av ett flerbostadshus i fem våningar och därtill inredd vindsvåning samt suterräng- respektive källarvåning. Totalt 2 734 kvm bostadsyta fördelat på 32 lägenheter samt skyddsrum på 273 kvm.

Uppdaterad 2020-10-19