Mäklarinfo

Information till dig som är mäklare och förmedlar bostadsrätter inom bostadsrättsföreningen Ripan 4.

Stadgar

Trivselregler

 

Vanliga frågor

Föreningen

När bildades denna äkta bostadsrättsföreningen?

1990

När förvärvades fastigheten?

1993

Antal medlemmar (juridiska enheter) i föreningen?

32

Accepteras köpare som har för avsikt att använda lägenheten för övernattningsändamål?

Nej.

Godkänns juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål?

Nej

Accepteras delat ägande, ex. mor/far delar ägandet av bostadsrätten med dotter/son?

Ja

När utfördes OVK-besiktning? Datum?

2019 (Nästa OVK-besikning genomförs 2024-11-20)

När gjordes energideklaration? Datum?

2021 (Energiklass D). (Nästa energideklaration ska göras senast 2031-05-20)

Har el-stigarna i fastigheten bytts? Om ja, vilket år?

2006/07 (Livslängd ca 40-50 år).

Finns 3-fas el indraget i fastigheten?

Ja

I förekommande fall, har eldstad/eldstäder provtryckts i denna fastighet samt brandskyddskontroll utförts? 

Ja 2022

Vad för typ av köksfläkt kan man ha i lägenheten?

Endast kolfilterfläkt

Finns barnvagnsrum?

Barnvagsrum finns ej. Barnvagnar förvaras i respektive lägenhet.

När genomfördes en radonmätning?

Gjordes år 2021. Inga hälsovådliga radonhalter uppmättes.

 

Utförda renoveringar / projekt – kommande underhåll

 • Stambyte i hela fastigheten, alla avloppsledningar + kall- och varmvattenledningar inkl. vvc (badrum, wc & kök). Stambytet inkluderade även nya badrum med nytt kakel och klinker samt ny inredning + nya ytskikt och inredning i wc i hela fastigheten + nya elcentraler i samtliga lägenheter. Utfördes 2022/2023. (Livslängd + 50 år).
 • Ersatt tidigare transportband i soprummet med en hiss för soporna ut till gatan. 2022. (Livslängd ca 25 år).
 • Kärl för matavfallshantering. 2022.
 • Ny värmegivare i undercentralen. 2022. (Livslängd ca 25 år).
 • Nytt säkerhetssystem med låsblippar installerat 2021.
 • Gemensam pergola/terrass byggd på innergården 2020.
 • Fönsterrenovering, samtliga fönster. 2019. (Ommålas efter ca 10-15 år)
 • Trapphusrenovering (målat väggar, tak och dörrar samt installerat ny belysning). 2018.
 • Yttertaket (plåttak) målades 2018. (Målas om efter ca 10 år).
 • Tvättstugan. Väggar målades och nya tvättmaskiner och torktumlare installerades. 2013. (Tvättmaskinen & torktumlaren har en beräknad livslängd på 20 år)
 • Installerat ny fjärrvärmecentral 2008. (Livslängd 25 år).
 • Fasadrenovering 2007. (Livslängd 30-40 år).
 • Nya elstigare 2006/2007. (Livslängd ca 40-50 år).
 • Hissrenovering. 2006.

 

Kommande renoveringar / projekt

Inga planerad projekt under 2023 mer än ordinarie underhåll.

 

Gemensamma utrymmen

Tvättstuga med torktumlare, uteplats med pergola, cykelstall samt soprum.

 

Övrigt

Förvaltning

Finns det en ekonomsik förvaltare? Om ja, namn och telefonnummer.

Egen intern förvaltning

 

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, vatten samt källarförråd. Bredband och kabel-TV från Tele2 faktureras av föreningen utöver månadshyran. För närvarande med 190 kr / mån.

 

Vart skickas ansökan om medlemskap för en köpare?

BRF Ripan 4 Brevlådan nb, 114 41 Stockholm

 

För övriga frågor, kontakta ordförande för Brf Ripan 4

 

Uppdaterad 2023-06-17