Stamma

Årsstämma 31 maj 2023

Hej alla medlemmar. Här hittar ni all information som hör till årsstämman 2023.

Årsredovisning 2022

Kallelse

Fullmakt

Budget 2023 och 2024

Valberedningens förslag till styrelse

Protokoll

Styrelsens konstituerande

Nya styresen har haft sitt konstituerande möte. Val av ordförande blev Filippa von Euler. Protokoll läggs upp inom kort.

Andelstal och röstetal

 


 

Senast uppdaterad 2023-06-08