Om bostadsrättsföreningen

Kortfattad beskrivning

Fastigheten är belägen på tomt nr 4 i kvarteret Ripan på Östermalm vid korsningen mellan Valhallavägen och Artillerigatan med gatunummer 134 resp 81. 

Tomten som har en area av 687 m2, är bebyggd i enlighet med gällande detaljplan med sex våningar ovan mark och därtill en inredd vindsvåning samt suterräng- resp källarvåningar (i fortsättningen båda benämnda källarvåningar).

Första våningen ovan mark, bottenvåningen, ligger en halv trappa upp från angränsande gator medan gårdsytan innanför det vinkelformade huset ligger en våning därunder, d.v.s. ungefär i nivå med den övre källarvåningen. Huset har två trapphus, båda försedda med hiss som går från bottenvåningen upp till sjätte våningen.

Huset som byggdes mellan åren 1923-1924, är ritat av arkitekten Björn Hedvall i stram klassicistisk stil. I entrén mot Valhallavägen 134 är väggarna kraftigt stormönstrade med grenar och bladverk. Små motiv med kvinna med fisknät, man med pilpåge, fåglar m.m. är inkomponerade i det stora grenverket. Dekoren fortsätter ut över taket. Väggarna i entrén mot Artillerigatan är målade i grått med röda border och på var vägg finns en väggmålning med en stor, ymnig fruktkorg dekorerad med girlander och bladverk. En av målningarna är signerad av R. Nordensten, 1923. Konstnären Ragnhild Nordensten(f. 1888 d. 1951) utvecklade under 20-talet en koloristiskt uttrycksfull monumental stil. De blyspröjsade trapphusfönstren har ett svagt färgat glas med bord och mittblomma i starkare färger, brunt och rött. I fönstersmygarna finns dekormålningar med blad- och blomranka. Hissen har geometriskt smidesgaller och bevarad hisskorg med ljus träpanel och svarta profiler. Speglarna i hissen reflekterar ljuset på ett vackert sätt vid hissens uppfart. Vindsvåningen inreddes med två bostadslägenheter år 1987.

 

 

 

 

 

 

Ovanstående bilder är hämtade från boken Innanför portarna, Antell, O., Cramér, M., Mandén-Örn, K. och Wisth, B.,Nordstedts förlag AB, Stockholm, 1996

Huset är grundlagt på pålar och uppfört med ytterväggar av 1 1/2-stens slätputsat tegel, avfärgat med kalkfärg. (Omputsning utförd 1982). Bjälklagen är av betong mellan stålbalkar. Vindsvåningen har takstolar av trä och taktäckning av målad galvade plåt. Golvmaterial i entréer och trapphus är marmor, grön kolmårdsmarmor i trapphuset mot Valhallavägen och vit marmor av okänt ursprung i trapphuset mot Artillerigatan.

Byggnaden är enligt Stadsmuseet väl bevarad i såväl exteriör som interiör och har av museet bedömts äga stort kulturhistoriskt värde "på kartan markerat med grön färg". Stadsmuseet framhåller vidare att "En särskilt rik dekor finns bevarad i byggnadens två entréer och trapphus i form av målade väggytor med fruktkorgar respektive bladornament samkomponerat med trapphusfönster och lägenhetsdörrar. Dekoren är idag i originalskick men behöver åtgärdas vad gäller tvättning och lagning av mindre skador samt eventuellt konserveras. Stadsmuseet finner att fastigheten Ripan 4 äger sådant kulturhistoriskt värde att den är berättigad till stöd av statliga medel vid renovering" (Utlåtande 1933-01-11).

Uppdaterad 2016-12-01

Historisk dokumentation Ripan 4

Nedan följer ett utdrag ur en äldre beskrivning av fastigheten.

Bostadsfastighet, inventerad 1977. Byggnadsår 1923-24, arkitekten B Hedvall, byggherre Björmans Motor AB, byggmästare Gumpel&Bengtsson.

Gathus(hörnhus), 6vån. Gatufasad: mörkgrå ädelputs. Tandsnittslist, hörnpilaster m.m. Som fasaddekor. Strama portaler, burspråk och balkonger. Öv något indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Gårdsfasad: röd slamputs. Plåttak.

Entre (81): urspr ekport med formgiven spröjsning. Slammade väggar i svagt rött med röda bårder och målningar med stora fruktkorgar, girlander m.m. som motiv. Vitt marmorgolv med svart fris liksom i trapphallen, där väggarna också är slammade i rött. Trapphus med vit marmortrappa, svartmålat tak samt blyspröjsade fönster med färgat glas, bård och mittmotiv. Målningar i fönstersmygarna. På trapplanen svartbetsade fyllningsdörrar med överstycken målade i al secco med mönster i svart/rött, golv som i entrén.

Gård: grusad och cementerad. Träd och plåtskjul.

Sedan 1977 har fastigheten avfärgats i rosa med hörnpilaster m.m. i gråbeige.

Uppdaterad 2019-04-09