Stadgar

Nedan finner du föreningens stadgar. 

stadgar-brf-ripan-4.pdf

Uppdaterad 2014-06-03